Dunia hanya beberapa ketika, jadikan ia dalam ketaatan : الدنيا ساعة ، اجعلها طاعة

Tuesday, August 13, 2013

Sejarah 4 Mazhab Fiqh - Siri 2

Kelahiran Mazhab Fiqh dan Perkembangannya (2)

Di zaman sahabat, sebelum kemunculan mazhab2 fiqh tersebut, fatwa diajukan kepada golongan 'al-qurra' di kalangan para sahabat. Mereka ialah golongan penghafal al-Quran yang mempunyai kepakaran di dalam memahami petunjuk-petunjuk al-Quran secara mendalam.  

Selepas berakhir zaman tersebut, para tabi'un mengambil alih peranan sahabat. Generasi di zaman itu berpegang dengan fatwa-fatwa yang telah pun diputuskan sebelumnya oleh para sahabat. Mereka tidak menyalahi fatwa-fatwa terdahulu, bahkan kekal berpegang  sebagaimana yang telah disampaikan kepada mereka :
 -Ahlul Madinah menggunapakai kebanyakan fatwa-fatwa Abdullah ibnu Umar -Penduduk Kufah berpegang dengan fatwa-fatwa Abdullah ibnu Mas'ud -Penduduk Mekah pula berpegang dengan fatwa-fatwa Abdullah ibnu Abbas -Rakyat Mesir merujuk kepada fatwa-fatwa Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash.  

Setelah zaman itu berlalu, lahir para fuqaha di kota-kota besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan selainnya. Penduduk di kota-kota tersebut mengikut mazhab dan berpegang dengan kebanyakan pendapat-pendapat tokoh fiqh (faqih) di kota masing-masing.

No comments:

Post a Comment